Servicii


•Investigatii cu privire la conduita si moralitatea publica a unei persoane;

•Verificarea comportamentului unei persoane intr-o situatie data ;

•Verificarei privind comportamentul necorespunzator al minorilor;

•Verificarea unor suspiciuni de infidelitate;

•Investigati cu privire la situatia unui copil aflat in intretinerea sau ingrijirea altei persoane;

•Verificarea unor aspecte pre si post matrimoniale;

•Investigatii privind persoanele disparute de la domiciliu;

•Investigatii privind solvabilitatea si seriozitatea unei persoane fizice
sau juridice potentiala partenera intr-o afacere;

•Investigati pentru selectionarea personalului in vederea angajarii;

•Verificari la solicitatea angajatorului pentru personalul ce urmeaza sa fie
numit in diferite functii;

•Investigatii privind sinceritatea declaratiilor in domeniul asigurarilor;

• Investigatii solicitate despre un asociat persoana fizica sau juridica;

• Verificarea angajatilor asupra caror planeaza o anumita suspiciune , la solicitarea angajatorului (conducerii);

•Investigatiile cu privire la bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala instraiante in scopul prejudicierii intereselor unei parti in proces ;

•Identificarea locatiilor unde sunt depozitate anumite bunuri sau obiecte ;

•Verificari la solicitarea aparatorilor sau ale unor parti in proces, necesare in cauza aflata pe rol;

•Investigatii cu privire la persoanele rau platnice sau care se sustrag de la plata datoriei;

•Asigurarea protectiei impotriva scurgerii de informati din sfera vietii private sau activitatilor agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora;

•Identificarea vulnerabilitatilor agentilor economici si masurile ce se impun a fii luate;

•Investigatii pentru clarificarea unor aspecte din domeniile ipotecar,cadastral si testamentar;

•Investigatii cu privire la peocuparile extraprofesionale a unor persoane;

•Investigatii privind identificarea concurentei neloiale;

•Verificarea, la solicitarea unei persoane, pentru identificarea eventualilor urmaritori ai acesteia ;

•Investigatii in sprijinul autoritatilor locale, numai la solicitarea acestora.